Årsmöte

SVEBIs årsmöte äger rum torsdagen den 22 november 2021, klockan 19.00 (digitalt).

Om du vill delta i årsmötet anmäl dig till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 20 november.