Om SVEBI

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig IdrottsforskningSwedish Association for Behavioural and Social Research in Sport), som bildades 1975, är en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.

Våra mål är att

  • verka för goda forskningsmöjligheter
  • skapa kontakt mellan forskare på det beteende- och samhällsvetenskapliga området
  • informera inåt och utåt om aktuell forskning på området
  • upprätthålla kontakter med idrottens organisationer och andra för denna forskning väsentliga organ
  • verka för utbildning inom området
  • verka för internationella kontakter inom forskning och utbildning

Verksamhetsåret är 1 oktober – 30 september.

SVEBI välkomnar Dig som medlem – teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, aktiv, förtroendevald eller ideellt arbetande – om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom idrotten.