Styrelsen

Anders

Anders Östnäs – Kassör & Redaktör

ostnasanders@gmail.com

Erwin

Erwin Apitzsch – Sekreterare

erwin.apitzsch@psy.lu.se

inger

Inger Eliasson – Vice Ordförande

inger.eliasson@pedag.umu.se

MatthisKempeBergman högupplöst till SVEBI

Matthis Kempe-Bergman – Ledamot

matthis.kempe-bergman@gih.se

Karin Grahn – Ledamot

karin.grahn@ped.gu.se

haman-webben

Linn Håman – Ledamot

linn.haman@hh.se