Styrelsen

Erwin

Erwin

Erwin Apitzsch – Ordförande

erwin.apitzsch@psy.lu.se

Verksam vid Lunds universitet

Ansvarsområde: Att leda styrelsens arbete, bidragsansökningar, medlemsrekrytering samt administration av SVEBI uppsatstävling.

Krister

Krister Hertting – Sekreterare

krister.hertting@hh.se

Verksam vid Halmstad University

Ansvarsområde: Att protokollföra styrelsemöten och ansvar för hemsidan.

Peter

Peter Carlman – Kassör

peter.carlman@kau.se

Verksam vid Karlstad universitet

Ansvarsområde: Föreningens ekonomi, sponsring samt redaktör för Idrottsforskaren. [

Gabriella

Gabriella Torell Palmquist – Vice ordförande

gabriella.torell-palmquist@kau.se

Verksam vid Karlstad universitet

Ansvarsområde: Att agera som ordförande vid behov och bedömare i SVEBI uppsatstävling.

Linn

haman-webben

Linn Håman – Ledamot

linn.haman@hh.se

Verksam vid Högskolan i Halmstad

Ansvarsområde: Ansvar för SVEBI Facebooksida, föreningens medlemslistor, bedömare i SVEBI uppsatstävling.