Styrelsen

Anders

Anders

Anders Östnäs – Kassör

ostnasanders@gmail.com

Verksam vid Lunds universitet

Ansvarsområde: Föreningens ekonomi, sponsring samt redaktör för Idrottsforskaren.

Erwin

Erwin

Erwin Apitzsch – Ordförande

erwin.apitzsch@psy.lu.se

Verksam vid Lunds universitet

Ansvarsområde: Att leda styrelsens arbete, bidragsansökningar, medlemsrekrytering samt administration av SVEBI uppsatstävling.

Mikael

Mikael Londos – Ledamot

mikael.londos@mau.se

Verksam vid Malmö universitet

Ansvarsområde: Ansvar för verksamhetsberättelsen och bedömare i SVEBI uppsatstävling.

Peter

Peter Carlman – Sekreterare

peter.carlman@kau.se

Verksam vid Karlstad universitet

Ansvarsområde: Att protokollföra styrelsemöten och ansvar för hemsidan. [

Karin

Karin Grahn – Vice ordförande

karin.grahn@ped.gu.se

Verksam vid Göteborgs universitet

Ansvarsområde: Att agera som ordförande vid behov och bedömare i SVEBI uppsatstävling.

Linn

haman-webben

Linn Håman – Ledamot

linn.haman@hh.se

Verksam vid Högskolan i Halmstad

Ansvarsområde: Ansvar för SVEBI Facebooksida, föreningens medlemslistor, bedömare i SVEBI uppsatstävling.