Styrelsen

Anders

Anders Östnäs – Kassör

ostnasanders@gmail.com

Verksam vid Lunds universitet

Ansvarsområde: Föreningens ekonomi, sponsring samt redaktör för Idrottsforskaren.

Erwin

Erwin Apitzsch – Ordförande

erwin.apitzsch@psy.lu.se

Verksam vid Lunds universitet

Ansvarsområde: Att leda styrelsens arbete, bidragsansökningar, medlemsrekrytering samt administration av SVEBI uppsatstävling.

 inger-eliasson i föreläsning Change the Game 2015

Inger Eliasson – Vice ordförande

inger.eliasson@pedag.umu.se

Verksam vid Umeå universitet

Ansvarsområde: Att agera som ordförande vid behov, ansvar för hemsidan, bedömare i SVEBI uppsatstävling.

MatthisKempeBergman högupplöst till SVEBI

Matthis Kempe-Bergman – Sekreterare

matthis.kempe-bergman@gih.se

Verksam vid Gymnastik och Idrottshögskolan Stockholm

Ansvarsområde: Att protokollföra styrelsemöten, ansvar för verksamhetsberättelsen samt omvärldsbevakning, bedömare i SVEBI uppsatstävling.

Karin Grahn – Ledamot

karin.grahn@ped.gu.se

Verksam vid Göteborgs universitet

Ansvarsområde: Ansvar för SVEBIs årliga forsknings- och utbildningskonferens.

haman-webben

Linn Håman – Ledamot

linn.haman@hh.se

Verksam vid Halmstad universitet

Ansvarsområde: Ansvar för SVEBI Facebooksida, föreningens medlemslistor, bedömare i SVEBI uppsatstävling.