Uppsatstävlingen

Uppsatstävlingen 2018 är avgjord.

Vinnare är Runa Westerlund, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet med uppsatsen:

Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa – framgångsfaktorer och svårigheter.

 

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den student/de studenter som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens i Falun den 21-22 november 2018. Mer information finns i inbjudan här. Välkomna med bidrag!

Kontakt Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

Tidigare vinnare:

Runa Westerlund, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa – framgångsfaktorer och svårigheter

Jonas Lessner & Tomas Karlsson, GIH Stockholm

Läroboken – en tillgång för paradigmskifte? En kvalitativ diskursanalys av läroböcker i idrott och hälsa

Malin Träff, GIH Stockholm

Att få bli det bästa jag kan bli. En fenomenologisk studie av livskvalitet i svensk elitidrottskontext

Jesper Karlsson, GIH Stockholm

Alltså vi har kul tillsammans, vi har kul som lag liksom. – Hur maskulinitet(er) konstrueras och iscensätts inom pojkungdomshockeyn

Emelie Åkesson,  Örebro universitet
Förmedlade budskap om genus och sexualitet

Snezana Stoljarova, Lunds Universitet
Career transition from amateur to professional sport in swedish women football

Elisabeth Lodin, Lunds Universitet
Coaches perception of their own leadership behavior and the congruence with education and personality: A critical perspective on Swedish coach education

Cecilia Engström, Lunds Universitet
Dual career for student-athletes:
A longitudinal study of adaptation during the first six months at the sport gymnasium in Sweden

Lucia Christensen, Högskolan i Halmstad
Young athletes’ imagery experiences in relation to their goal orientation profiles

Jessica Smulter, Göteborgs universitet
Så länge det ger mer än det tar – En studie om drop-out och motivation i friidrott

Christian Engell & Carsten Hvid Larsen, Lunds universitet
A system theory perspective on goal setting – An explorative case study with professional football players

Peter Olsson, Göteborgs universitet
Farväl till idrotten? En studie av avbrottsproblematiken inom barn- och ungdomsidrotten

Ninitha Maivorsdotter, Lärarhögskolan Stockholm
Den levda kroppen och det objektiva tänkandet – konsekvenser för idrottsforskningen

Peter Jansson, Karlstads universitet
Motion eller ej – En studie om motion och de bakomvarande motiven bland kommunalt anställda

Carl-Johan Olsson, Umeå universitet
Imagery training improves performance on a finger tapping task

Mattias Hjälm, Linköpings universitet
Marknaden för professionell golf – en institutionell analys av Europatouren för herrar