Idrottsforskaren

 • Vår tidning, Idrottsforskaren, kommer ut som e-postskrift med tre nummer per år. Utgivningsmånader: april, september och december. Idrottsforskaren skickas ut som pdf-fil.Det är viktigt att Du som medlem meddelar Din e-postadress vid inbetalningen av årsavgiften för att vi ska kunna skicka Idrottsforskaren till dig.

  Medlemsavgifterna är 50 kronor för studerande/pensionärer, 150 kronor för individuellt medlemskap samt 300 kronor för organisationer/bibliotek.

  Vårt verksamhetsår är: 1 oktober – 30 september med årsmöte i samband med vår årliga forsknings- och utbildningskonferens i november.

  Alla är välkomna att skicka in sina bidrag (via fil) till redaktören. Det kan vara sammandrag av uppsatser, diskussionsinlägg, recensioner, upplevelser av forskningskonferenser, kåserier, intervjuer mm. Följande författarinstruktioner gäller:

  Artikelhuvud:

  • titel på artikel i times 14p
  • därefter författarnamn, institution och eventuell kontaktinformation (e-postadress eller snigelpostadress) i times 12p

  Brödtext:

  • times 12p
  • 1,5 radavstånd
  • radmatning vid nytt stycke
  • överskrifter i times 12p – fet stil
  • OBS! normala indrag och marginaler och inga egna tablägen

  Idrottsforskaren kommer under 2017 ut med tre temanummer enligt nedan:

 • IF 1/17 – deadline 30/4 – utgivning 15/5, gästredaktörer: Erwin Apitzsch/Lollo Sollerhed
 • IF 2/17 – deadline 26/9 – utgivning 10/10: gästredaktör. Henrik Gustafsson
 • IF 3/17 – deadline 30/11 – utgivning 15/12: gästredaktör Linn Håman

  Det bör poängteras att även andra bidrag utanför temat är välkomna. Kontakta redaktören Anders Östnäs – e-post: ostnasanders@gmail.com. Mobil: 0729-635291 och hemtelefon 046-141045.