Idrottsforskaren

 • Vår tidning, Idrottsforskaren, kommer ut som e-postskrift med tre nummer per år. Utgivningsmånader: april, september och december. Idrottsforskaren skickas ut som pdf-fil.

  Det är viktigt att Du som medlem meddelar Din e-postadress vid inbetalningen av årsavgiften för att vi ska kunna skicka Idrottsforskaren till dig.

  Medlemsavgifterna är 50 kronor för studerande/pensionärer, 150 kronor för individuellt medlemskap samt 300 kronor för organisationer/bibliotek.

  Vårt verksamhetsår är: 1 oktober – 30 september med årsmöte i samband med vår årliga forsknings- och utbildningskonferens i november.

  Alla är välkomna att skicka in sina bidrag (via fil) till redaktören. Det kan vara sammandrag av uppsatser, diskussionsinlägg, recensioner, upplevelser av forskningskonferenser, kåserier, intervjuer mm. Följande författarinstruktioner gäller:

  Artikelhuvud:

  • titel på artikel i times 14p
  • därefter författarnamn, institution och eventuell kontaktinformation (e-postadress eller snigelpostadress) i times 12p

  Brödtext:

  • times 12p
  • 1,5 radavstånd
  • radmatning vid nytt stycke
  • överskrifter i times 12p – fet stil
  • OBS! normala indrag och marginaler och inga egna tablägen

  Idrottsforskaren kommer under 2016 ut med tre temanummer enligt nedan:

   

  Nummer 1/16: Tema ”Undervisning i idrott och hälsa” med Håkan Larsson som gästredaktör. Deadline: den 1/4 och utgivning den 15/4.

   

  Nummer 2/16: Tema: ”Föreningsidrott” med Susanne Linnér och Inger Eliasson som gästredaktörer. Deadline:  den 15/9 och utgivning den 1/10.

   

  Nummer 3/16: Tema: ”Idrott och IT” med Ninitha Majvorsdotter som gästredaktör. Deadline: den 1/12 och utgivning den 15/12.

   

  Det bör poängteras att även andra bidrag utanför temat är välkomna. Kontakta redaktören Anders Östnäs – e-post: ostnasanders@gmail.com. Mobil: 0729-635291 och hemtelefon 046-141045.