Årskonferens

SVEBI konferensen kommer att äga rum på plats i Malmö den 10–11 februari 2022 och arrangeras av Institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö universitet tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Huvudtema för konferensen är: Sport in a changing world. Ett tema som kommer att öppna upp för presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i dagens samhälle.

Deadline för abstract är den 21 november 2021.

Mer information finns här: SVEBI (delegia.com)

Varmt välkomna!

Avtalsmall för lärosäte

Tidigare årskonferenser