Årskonferens

SVEBI konferensen kommer att äga rum på plats i Göteborg den 23-24 november 2023 och arrangeras av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet.

Varmt välkomna!

Avtalsmall för lärosäte

Tidigare årskonferenser