Call for Abstracts till SVEBI’s årskonferens i Växjö den 11-12 november 2015

augusti 31st, 2015 | Posted by admin in SVEBI
Tiden för abstracts för presentation av posters och fria föredrag på SVEBI-konferensen i Växjö 11-12 november har förlängts till den 11 september 2015 .
Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se
För mall se SVEBI’s hemsida www.svebi.se
Abstract dead line for abstracts for posters or oral presentations at the SVEBI conference in Växjö the 11-12th of November 2015 is extended to the 11th of September 2015.
Abstracts should be sent to hakan.larsson@gih.se
You will find template for abstracts on SVEBI’s website www.svebi.se

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.