Aktuellt januari

januari 29th, 2014 | Posted by admin in SVEBI
Dead line for articles to be sent to Swedish Journal of Sport Research is the 15th of May 2014
Dead line för artiklar till Idrottsforskaren nummer 1 2014 är den 30 mars 2014
Dead line för tävlingsbidrag i Uppsatstävlingen är den 19 juni 2014

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.