Aktuellt September

september 4th, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt September)

– Deadline för abstracts till posters eller muntliga presentationer på SVEBI-konferensen i Halmstad den 22-23 november är förlängd till den 15 september.

– Deadline för manus till Idrottsforskaren 2/2017 är den 26 september och beräknas utkomma den 10 oktober. Manus till Idrottsforskaren skickas till ostnasanders@gmail.com Se info här

– Programmet för forskarträffen den 21 november i Halmstad är klart och anmälningslänk kommer snart på SVEBIs hemsida.

– Billigare pris för anmälan till konferensen i Halmstad gäller t o m den 30 september så passa på att anmäla dig innan dess. Se information och  registrering HÄR

– Manus till SJSR skickas till erwin.apitzsch@psy.lu.se Se info här

Aktuellt september

september 2nd, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt september)

Uppsatstävlingen 2017 är avgjord och vinnare blev Jonas Lessner och Tomas Karlsson, GIH Stockholm, med kandidatuppsatsen ”Läroboken – en tillgång för paradigmskifte? En kvalitativ diskursanalys av läroböcker i idrott och hälsa”. Välkomna att lyssna på deras föreläsning på SVEBI:s konferensen 22-23 november i Halmstad.

Aktuellt juni

juni 9th, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt juni)

Nyheter!

– Årskonferensen, Nordic Sport Science Conference, den 22-23 november i Halmstad – se information och  registrering HÄR

– Forskardag i Halmstad den 21 november, mer information kommer, boka in datumet.

– SVEBI söker lärosäte för arrangemang av årskonferensen 2018. Maila intresseanmälan till ann-christin.sollerhed@hkr.se senast den 26 september 2017. Konferensen ska ligga en onsdag och torsdag i november, se mer info under fliken Årskonferens.

– SVEBI finns på Facebook! Sök upp oss på Facebook SVEBI Svensk Förening för Beteende – och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning. Gilla vår sida på Facebook för att hålla dig uppdaterad!

– Det går att swisha in medlemsavgiften till SVEBI. Se info här

Kom ihåg!

– Deadline för bidrag till SVEBIs uppsatstävling är den 20 juni. Se info här

– Manus till Idrottsforskaren skickas till ostnasanders@gmail.com Se info här

– Manus till SJSR skickas till erwin.apitzsch@psy.lu.se Se info här

Aktuellt mars

mars 2nd, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt mars)

Nyheter!

– Nu finns SVEBI även på Facebook! Sök upp oss på Facebook SVEBI Svensk Förening för Beteende – och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning. Gilla vår sida på Facebook för att hålla dig uppdaterad!

– Medlemskampanj under mars månad 2017! Två blir medlemmar för kostnaden av en om de anmäls samtidigt. Skynda att anmäla! Se mer info här

– Det går nu att swisha in medlemsavgiften till SVEBI. Se info här

– Årskonferensen arrangeras i år den 22-23 november i Halmstad och blir en Nordisk Idrottsvetenskaplig konferens så boka in datum redan nu. Mer info kommer

Kom ihåg!

– Deadline för bidrag till SVEBIs uppsatstävling är den 20 juni. Se info här

– Manus till Idrottsforskaren skickas till ostnasanders@gmail.com Se info här

– Manus till SJSR skickas till erwin.apitzsch@psy.lu.se Se info här

Aktuellt mars

mars 2nd, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt mars)

svebi medlem 2017

Aktuellt januari

januari 23rd, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt januari)

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt,

-psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den /de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens  i november.

Mer detaljerad information hittar du här.

För ytterligare information:

Kontakta Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

Aktuellt december

januari 16th, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt december)

Nu är det klart att 2017 års SVEBI konferens genomförs den 22-23 november på Halmstad högskola. Planeringen för konferensen pågår för fullt och vidare information kommer att annonseras under årskonferenser. SVEBI önskar alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Aktuellt november

januari 16th, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt november)

SVEBI:s konferensen 2016 med temat Idrott – Skola – Samhälle genomfördes på ett mycket lyckat sätt i Örebro den 16-17 november. SVEBI:s styrelse tackar den lokala arrangörsgruppen vid Örebro universitet, med Jan Mustell i spetsen och alla övriga medverkande med ett stort varmt tack!

Aktuellt oktober

oktober 2nd, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt oktober)

SVEBI:s konferens i Örebro den 16-17 november 2016. Vi har flyttat deadline för låg konferensavgift till den 9 oktober så passa på att anmäla dig.  Du hittar programmet och annan info om konferensen här och du hittar anmälningssidan här.

SVEBI tar kontinuerligt emot artiklar för granskning enligt peer review-förfarande och publicering i Swedish Journal of Sport Research. Skicka artiklar till redaktör Erwin Apitzsch på adress: erwin.apitzsch@psy.lu.se

SVEBI tar också kontinuerligt emot populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar, uppsatsreferat, essäer, krönikor mm till Idrottsforskaren. Skicka manus till redaktör Anders Östnäs på adress: ostnasanders@gmail.com

Aktuellt September

september 2nd, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt September)

Tiden för abstracts för posters och fria föredrag till årskonferensen i Örebro är förlängd till 15 september. Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se

Deadline for abstracts for posters or oral presentations at the SVEBI conference in Örebro is extended to 15 st of September 2016. Abstracts should be sent to hakan.larsson@gih.se

Uppsatstävlingen 2016 är avgjord och vinnare blev Malin Träff, GIH Stockholm. Välkomna att lyssna på hennes föreläsning på SVEBI:s konferens i Örebro.

Deadline för manus till Idrottsforskaren Nr 2 2016 är den 25 september. Manus skickas till redaktör Ander Östnäs på adress ostnasanders@gmail.com

Varmt välkomna till SVEBI:s årskonferens 2016 i Örebro den 16-17 november. Du hittar programmet och annan info om konferensen här och du hittar anmälningssidan här.

Observera deadline för lägre anmälningsavgift till konferensen är den 30 september.