Aktuellt

Uppdaterad information om uppsatstävlingen 2020

Deadline för att skicka in bidrag till årets tävling har flyttats till den 15/9 2020. Välkomna med bidrag!

 SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

 SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens, men årets SVEBI-konferens kan inte anordnas vid Malmö universitet (Mau) på grund av de rådande förutsättningarna gällande Covid-19. Istället kommer Idrottsvetenskap vid Mau och SVEBI i samarbete med CIF att genomföra en digital föreläsning/workshopserie 18-20 november 2020 som en försmak på SVEBI:s konferens i Malmö 2021. Den student/de studenter som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande i samband med den digitala föreläsnings/workshopserien 18-20 november 2020. Vinnaren bjuds också på konferensavgift och logi för årskonferensen 2021. Mer information finns i inbjudan här

Kontakt Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Aktuellt

Uppsatstävlingen 2020

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den student/de studenter som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens i Malmö den 19-20 november 2020. Mer information finns i inbjudan här. Välkomna med bidrag!

Kontakt Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Aktuellt

SVEBI Konferens 19-20 nov 2020 Malmö

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Aktuellt

Information about a PhD course “Designing, Conducting and Evaluating Interventions in Sport and Exercise Psychology”

The course will take place September 21–25, 2020 at Leipzig University.

In this week filled with lectures, expert sessions and supervision, student presentations as well as social and physical activities PhD students will gain valuable insights, receive feedback on their own projects and expand their international network of fellow students and experts.

Registration deadline is June 1, 2020 and we can accept a total of 30 students.

Learn more about our invited experts, the registration process, fees and credits here: 

http://www.spowi.uni-leipzig.de/phd-course-2020/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Årsmöte

Årsmötet äger rum den 21 november kl 16.45 i aulan på GIH.

Kallelse

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

Aktuellt

Nu finns programmet för SVEBI-konferensen på GIH den 21-22 november tillgängligt:

https://gih.se/svebi/2019
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Aktuellt

Idrottsforskaren i nytt format

Idrottsforskaren blir en integrerad del av hemsidan och endast medlemmar kan komma åt denna del. Denna funktion avser att ersätta Idrottsforskaren i PDF-version. För att logga in välj lösenord genom länk som skickades ut 6/10 med avsändare  wordpress@svebi.se. Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut till medlemmar när nytt material publiceras i Idrottsforskaren.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Aktuellt

Vinnare i årets uppsatstävling är Klara Boije af Gennäs, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet med uppsatsen:

An interdisciplinary case analysis procedure: A pilot-study.

Juryns motivering:

Uppsatsen utgör ett viktigt bidrag till det tvärvetenskapliga tänkandet inom idrottsvetenskap. Den är kreativ och nytänkande och bidrar till metodutveckling där kvalitativa och kvantitativa data förenas i en gemensam analys av ett idrottsfenomen. Uppsatsen bidrar med viktig kunskap för framtida tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Kom och lyssna på Klara när hon presenterar sin uppsats på SVEBI konferensen i Stockholm, GIH den 21-22 november.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Aktuellt

Årskonferensen arrangeras i år den 21-22 november på GIH i Stockholm.

Nu finns information om konferensen på GIH:s hemsida. Mer information kommer i augusti och då öppnar även registreringen. Se länk:
Gih.se/svebi/2019

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt

Aktuellt

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den student/de studenter som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens i Stockholm den 21-22 november 2019. Mer information finns i inbjudan här. Välkomna med bidrag!

Kontakt Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt