Årskonferens

Varmt välkomna på SVEBIs årskonferens som äger rum 23-24 november 2023 i Göteborg med nätverkskonferenser 22 november. Konferensen arrangeras av Göteborgs universitet och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Huvudtema för konferensen är: Inkluderande och hållbara praktiker inom sports coaching, tränarskap, Idrott och hälsa samt fysisk aktivitet och hälsa.

Deadline för abstract är den 17 september 2023.

Mer information finns här: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap/svebis-arliga-idrottsvetenskapliga-konferens

Varmt välkomna!

Avtalsmall för lärosäte

Tidigare årskonferenser