Årskonferens

SVEBI konferensen kommer att äga rum på plats i Malmö den 14–15 juni 2022 och arrangeras av Institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö universitet tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Huvudtema för konferensen är: Sport in a changing world. Ett tema som kommer att öppna upp för presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i dagens samhälle.

Deadline för abstract är den 3 april 2022. Mer information om detta finner du här! 

Klicka här för att komma vidare till konferensens hemsida!  

Varmt välkomna!

Avtalsmall för lärosäte

Tidigare årskonferenser