Aktuellt juni

juni 2nd, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt juni)

Varmt välkomna till SVEBI:s årskonferens 2016 i Örebro den 16-17 november. Du hittar programmet och annan info om konferensen här och du hittar anmälningssidan här.

SVEBI tar emot abstracts för posters och fria föredrag till årskonferensen i Örebro. Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se senast den 1 september. Du hittar mall för abstracts här

Dead line for abstracts for posters or oral presentations at the SVEBI conference in Örebro is the 1st of September 2016.
Abstracts should be sent to hakan.larsson@gih.se

You will find template for abstracts here

Dead line i uppsatstävlingen är den 20 juni 2016. Den/de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att presentera uppsatsen på konferensen i Örebro, och får fri resa, logi och konferensavgift. Skicka till  Erwin.Apitzsch@psy.lu.se senast den 20 juni 2016

Se mer info här och här

Aktuellt april

april 9th, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt april)

Tävlingsinbjudan från SVEBI

Bästa studentuppsats om Idrott 2015-16

Inom beteendevetenskap-samhällsvetenskap-avancerad nivå/Deadline 20 juni 2016.

VINN KONFERENSRESA OCH FÅ PRESENTERA DIN UPPSATS PÅ SVEBI KONFERENSEN 2016

SVEBI, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, idrottspsykologiskt, idrottssociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den /de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens  i november.

Tidsplan

160620 Uppsatsen skickas in elektroniskt
160831 Besked till vinnaren/vinnarna
161116 Presentation av uppsatsen

Information

Kontakta SVEBI Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se.

Aktuellt mars 2016

mars 9th, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt mars 2016)

Varning!

Vi vill på förekommen anledning meddela att någon grupp använder förkortningen SJSR i mail för call

for abstracts till en fejkad tidskrift med krav på betalning. Detta kommer INTE från SVEBIs tidskrift

Swedish Journal for Sport Research (SJSR).  Google varnar för att gå in på hemsidan bedragarna

använder med SJSR både som domännamn och i e-postadress. De kallar tidskriften Swedish Journal

for Scientific Research (SJSR) som kopplas till idrott. Redaktionspersoner anges vara från Syrien och

Irak utöver att de lagt in Inger Eliasson i redaktionen.

Aktuellt mars 2016

februari 26th, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt mars 2016)

Svebi

Aktuellt februari 2016

februari 3rd, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt februari 2016)

2016 års SVEBI konferens genomförs i samarbete med Örebro universitet den 16-17 november. Boka in dessa dagar för givande utbyte av aktuellt inom idrottsvetenskaplig forskning och idrottsutbildning. SVEBI-konferensen kommer att hållas i Örebro universitets lokaler och festmiddagen är förlagd till Örebro slott!

 

Håll utkik här för vidare information om aktuella datum för att anmäla sig till konferensen och för att skicka in abstracts.

Vid frågor hör av dig till Jan Mustell Örebro universitet, jan.mustell@oru.se.

Aktuellt oktober

oktober 12th, 2015 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt oktober)

Varmt välkomna till SVEBI’s årmöte i Växjö den 11 november kl 17.00.

Följ länken nedan för det fullständiga programmet inför SVEBI-konferansen.

SVEBI 2015 – Program

Call for Abstracts till SVEBI’s årskonferens i Växjö den 11-12 november 2015

augusti 31st, 2015 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Call for Abstracts till SVEBI’s årskonferens i Växjö den 11-12 november 2015)
Tiden för abstracts för presentation av posters och fria föredrag på SVEBI-konferensen i Växjö 11-12 november har förlängts till den 11 september 2015 .
Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se
För mall se SVEBI’s hemsida www.svebi.se
Abstract dead line for abstracts for posters or oral presentations at the SVEBI conference in Växjö the 11-12th of November 2015 is extended to the 11th of September 2015.
Abstracts should be sent to hakan.larsson@gih.se
You will find template for abstracts on SVEBI’s website www.svebi.se

Aktuellt augusti

augusti 20th, 2015 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt augusti)

Påminnelse om att skicka in abstracts senast den 28 augusti till SVEBI’s konferens 2015 i Växjö. SVEBI välkomnar abstracts till årets konferens för både föredrag och posters. Genom att presentera bidrar du till den gemensamma lärdomen och det är viktigt för utvecklingen. Skicka ditt abstract (max 600 ord) senast den 28 augusti till hakan.larsson@gih.se

Mall för abstract finns här.

Besked om accepterade bidrag lämnas senast den 15 september. Ange om du i första hand föredrar muntlig presentation eller en poster.

Aktuellt juni

juni 2nd, 2015 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt juni)

Dags att lämna in bidrag till Uppsatstävlingen!
Vi har förlängt och tar emot bidrag t o m den 30 juni. För mer info se här

Vi välkomnar artiklar till Swedish Journal of Sport Research (SJSR), numera Open Access med kontinuerligt mottagande av artiklar! Se inbjudan här
Welcome to send articles to Swedish Journal of Sport Research (SJSR). Instructions for authors here

Vi tar nu emot bokningar till årets SVEBI-konferens i Växjö den 11-12 november 2015. Dagen före konferensen, den 10 november är det forskarträff som det också går att anmäla sig till.

Aktuellt februari

februari 24th, 2015 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt februari)

Ett resultat av att SVEBI är gruppmedlem i FEPSAC är att våra medlemmar får en lägre deltagaravgift.

Announcement of the General Assembly

The Managing Council (MC) of the European Federation of Sport Psychology (FEPSAC) has the pleasure of announcing that the next FEPSAC General Assembly (GA) will be organised on the 16th July 2015 during the FEPSAC 2015 European Congress of Sport Psychology in Bern, Switzerland. Individual members who have paid their membership fee for at least 2014 and 2015 (as confirmed by the Treasurer), and group members who have paid their membership fee for 2012, 2013, 2014 and 2015 (as confirmed by the Treasurer) will receive before 15 April 2015 an invitation to attend the given GA; before 15 June 2015 the agenda of the GA will be sent out. The announcement (including date and place) of the GA will also be posted on both the FEPSAC website and the 2015 European Congress of Sport Psychology website, while the invitation for, and the agenda of the GA will also be posted in the Member’s Area of the FEPSAC website. Members are invited to email agenda proposals for the GA to Secretary-general Xavier Sanchez (xavier.sanchez@cumbria.ac.uk) no later than 15 May 2015.
Please note:
We are glad to announce that all members of your association for the year 2015, as being a part of a FEPSAC Group Member, receive a discount on their registration fee. Please select “Delegate of FEPSAC Group Member“ when you register.

Please make sure to inform all your group members that at the registration desk in Bern, they will be required to present proof of a membership to an association that is a FEPSAC group member. Therefore, we kindly request that you provide your members with a document that proves their membership to your association. Delegates of a FEPSAC Group Member who failed to present proof of their membership at the registration desk will be required to pay a fee difference in order to receive their registration material.