Aktuellt mars

mars 2nd, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt mars)

svebi medlem 2017

Aktuellt januari

januari 23rd, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt januari)

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt,

-psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den /de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens  i november.

Mer detaljerad information hittar du här.

För ytterligare information:

Kontakta Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

Aktuellt december

januari 16th, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt december)

Nu är det klart att 2017 års SVEBI konferens genomförs den 22-23 november på Halmstad högskola. Planeringen för konferensen pågår för fullt och vidare information kommer att annonseras under årskonferenser. SVEBI önskar alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Aktuellt november

januari 16th, 2017 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt november)

SVEBI:s konferensen 2016 med temat Idrott – Skola – Samhälle genomfördes på ett mycket lyckat sätt i Örebro den 16-17 november. SVEBI:s styrelse tackar den lokala arrangörsgruppen vid Örebro universitet, med Jan Mustell i spetsen och alla övriga medverkande med ett stort varmt tack!

Aktuellt oktober

oktober 2nd, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt oktober)

SVEBI:s konferens i Örebro den 16-17 november 2016. Vi har flyttat deadline för låg konferensavgift till den 9 oktober så passa på att anmäla dig.  Du hittar programmet och annan info om konferensen här och du hittar anmälningssidan här.

SVEBI tar kontinuerligt emot artiklar för granskning enligt peer review-förfarande och publicering i Swedish Journal of Sport Research. Skicka artiklar till redaktör Erwin Apitzsch på adress: erwin.apitzsch@psy.lu.se

SVEBI tar också kontinuerligt emot populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar, uppsatsreferat, essäer, krönikor mm till Idrottsforskaren. Skicka manus till redaktör Anders Östnäs på adress: ostnasanders@gmail.com

Aktuellt September

september 2nd, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt September)

Tiden för abstracts för posters och fria föredrag till årskonferensen i Örebro är förlängd till 15 september. Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se

Deadline for abstracts for posters or oral presentations at the SVEBI conference in Örebro is extended to 15 st of September 2016. Abstracts should be sent to hakan.larsson@gih.se

Uppsatstävlingen 2016 är avgjord och vinnare blev Malin Träff, GIH Stockholm. Välkomna att lyssna på hennes föreläsning på SVEBI:s konferens i Örebro.

Deadline för manus till Idrottsforskaren Nr 2 2016 är den 25 september. Manus skickas till redaktör Ander Östnäs på adress ostnasanders@gmail.com

Varmt välkomna till SVEBI:s årskonferens 2016 i Örebro den 16-17 november. Du hittar programmet och annan info om konferensen här och du hittar anmälningssidan här.

Observera deadline för lägre anmälningsavgift till konferensen är den 30 september.

Aktuellt augusti

augusti 7th, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt augusti)

Varmt välkomna till SVEBI:s årskonferens 2016 i Örebro den 16-17 november. Du hittar programmet och annan info om konferensen här och du hittar anmälningssidan här.

SVEBI tar emot abstracts för posters och fria föredrag till årskonferensen i Örebro. Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se senast den 1 september. Du hittar mall för abstracts här

Deadline for abstracts for posters or oral presentations at the SVEBI conference in Örebro is the 1st of September 2016.
Abstracts should be sent to hakan.larsson@gih.se

You will find template for abstracts here

Uppsatstävlingen

juni 21st, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Uppsatstävlingen)

Deadline för uppsatstävlingen har förlängts till den 4 juli 2016.

Aktuellt juni

juni 2nd, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt juni)

Varmt välkomna till SVEBI:s årskonferens 2016 i Örebro den 16-17 november. Du hittar programmet och annan info om konferensen här och du hittar anmälningssidan här.

SVEBI tar emot abstracts för posters och fria föredrag till årskonferensen i Örebro. Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se senast den 1 september. Du hittar mall för abstracts här

Dead line for abstracts for posters or oral presentations at the SVEBI conference in Örebro is the 1st of September 2016.
Abstracts should be sent to hakan.larsson@gih.se

You will find template for abstracts here

Dead line i uppsatstävlingen är den 20 juni 2016. Den/de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att presentera uppsatsen på konferensen i Örebro, och får fri resa, logi och konferensavgift. Skicka till  Erwin.Apitzsch@psy.lu.se senast den 20 juni 2016

Se mer info här och här

Aktuellt april

april 9th, 2016 | Posted by admin in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt april)

Tävlingsinbjudan från SVEBI

Bästa studentuppsats om Idrott 2015-16

Inom beteendevetenskap-samhällsvetenskap-avancerad nivå/Deadline 20 juni 2016.

VINN KONFERENSRESA OCH FÅ PRESENTERA DIN UPPSATS PÅ SVEBI KONFERENSEN 2016

SVEBI, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, idrottspsykologiskt, idrottssociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den /de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens  i november.

Tidsplan

160620 Uppsatsen skickas in elektroniskt
160831 Besked till vinnaren/vinnarna
161116 Presentation av uppsatsen

Information

Kontakta SVEBI Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se.