Aktuellt maj

maj 18th, 2014 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt maj)

Dead line for manuscripts to the Swedish Journal of Sport Research is extended to the 30th of June 2014
SJSR

Dead line för tävlingsbidrag i Uppsatstävlingen är den 19 juni 2014
Uppsatstävlingen

Dead line för manus till Idrottsforskaren nr 2/2014 är den 30 augusti.
Idrottsforskaren

SVEBI’s National and International Conference will be held in Kristianstad 26-27th of November 2014. Program will be presented and call for abstracts will open in June 2014.

Aktuellt april

april 25th, 2014 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt april)

Idrottsforskaren nr 1/2014 har skickats ut. Om du som medlem inte har fått den var vänlig och meddela susanne.linner@lnu.se så att vi kan uppdatera din adress.

Dead line for articles to be sent to Swedish Journal of Sport Research is the 15th of May 2014
SJSR

Dead line för tävlingsbidrag i Uppsatstävlingen är den 19 juni 2014
Uppsatstävlingen

Dead line för manus till Idrottsforskaren nr 2/2014 är den 30 augusti.
Idrottsforskaren

SVEBI’s National and International Conference will be held in Kristianstad 26-27th of November 2014. Program will be presented and call for abstracts will open in May 2014.

Aktuellt januari

januari 29th, 2014 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt januari)
Dead line for articles to be sent to Swedish Journal of Sport Research is the 15th of May 2014
Dead line för artiklar till Idrottsforskaren nummer 1 2014 är den 30 mars 2014
Dead line för tävlingsbidrag i Uppsatstävlingen är den 19 juni 2014

Aktuellt november

november 11th, 2013 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt november)

Välkommen till SVEBI’s Årskonferens den 20-21 november i Stockholm

se www.svebi.se/arskonferens/

Välkommen till SVEBI’s forskarträff den 19 november kl 15-18.30. Observera den ändrade tiden! Efter träffen bjuder SVEBI på mat. Har du missat att anmäla dig kan du göra det på mailadress ann-christin.sollerhed@hkr.se Observera att föranmälan krävs! Temat för forskarträffen är etiska dilemman inom idrottsforskningen. Inbjudna experter är Mike McNamee från Swansea och Kathy Armour från Birmingham.

Vi tar emot manus till Idrottsforskaren nr 3 fram till den 30 november. Passa på att skicka in ditt bidrag. Skicka till anders.svebi@gmail.com Observera den ändrade mailadressen!

Aktuellt augusti

augusti 26th, 2013 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt augusti)

Välkommen till SVEBIs årskonferens i Stockholm 2013

Notera följande datum:
30/8 – Manusstopp för artiklar till Idrottsforskaren nr 2
2/9 – Sista dag abstracts till poster och fria föredrag tas emot
30/9 – Tidig registrering stängs

Artiklar från Swedish Journal of Sport Research 2012 nu på hemsidan! Se här

Aktuellt juni

juni 3rd, 2013 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt juni)

Välkommen till SVEBIs årskonferens i Stockholm 2013

Notera följande datum:
30/5 – Registrering på webplatsen ovan öppnas
30/5 – Abstract tas emot
2/9 – Sista dag abstract tas emot
30/9 – Tidig registrering stängs

 

Swedish Journal of Sport Research
Extended time limit
Manuscripts to The Swedish Journal of Sport Research (SJSR) shall be submitted no later than 2 September.
The manuscript may not exceed 6,000 words (excluding the abstract and references). Please include a word count. The manuscript is to be written in Times New Roman 14 with 1.5 line spacing.
Papers accepted only in English. The authors are encouraged to have their papers language checked before they are submitted.
Manuscripts are to be sent to the Editor Erwin.Apitzsch@psy.lu.se

 

Idrottsforskaren
Manus till Idrottsforskaren skickas till Anders Östnäs. Deadline nummer 2 – 2013 är 30 augusti

 

Uppsatstävlingen
Öppen till 20 juni. Se här

Aktuellt april

april 25th, 2013 | Posted by admin in SVEBI - (Kommentarer inaktiverade för Aktuellt april)

The Swedish Journal of Sport Research (SJSR) is the official journal of SVEBI. For preparing and submitting your manuscript to SJSR, please view instructions for authors here.

Extended time limit
Manuscripts to The Swedish Journal of Sport Research (SJSR) shall be submitted no later than 2 September.
The manuscript may not exceed 6,000 words (excluding the abstract and references). Please include a word count. The manuscript is to be written in Times New Roman 14 with 1.5 line spacing.
Papers accepted only in English. The authors are encouraged to have their papers language checked before they are submitted.
Manuscripts are to be sent to the Editor Erwin.Apitzsch@psy.lu.se

 

Manus till Idrottsforskaren skickas till Anders Östnäs. Deadline nummer 2 – 2013 är 30 augusti

Idrottsforskaren nr 1 – 2013 utkom i mars!

 

Deadline Uppsatstävlingen är 20 juni

 

Aktuellt mars

mars 30th, 2013 | Posted by admin in SVEBI - (0 Comments)

The Swedish Journal of Sport Research (SJSR) is the official journal of SVEBI. For preparing and submitting your manuscript to SJSR, please view instructions for authors here. 30 March – Last day for submission of manuscripts

Manus till Idrottsforskaren skickas till Anders Östnäs. Deadline nummer 1 – 2013 är 15 mars

Idrottsforskaren nr 3 – 2012 utkom i december!

Årskonferensen 2013 kommer att hållas i Stockholm 20-21 november.
(Next conference will be held in Stockholm 20-21 of November 2013. Programme will be presented in May 2013.)